• Archiwum

  Ruda Różaniecka, dn.21.05.2019r.

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej zatrudni na ½ lub cały etat fizjoterapeutę.

   

  1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe
  • prawo wykonywania zawodu potwierdzone wpisem do rejestru
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
  • predyspozycje osobowościowe obejmujące łatwość rozwiązywania konfliktów z osobami przewlekle psychicznie chorymi

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza oraz wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących pracy fizjoterapeuty
  • prowadzenie stosownej dokumentacji pracy
  • wykonywanie zadań pracownika pierwszego kontaktu
  • pomoc w adaptacji nowoprzyjętych mieszkańców
  • stały kontakt z lekarzem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką
  • uczestniczenie w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przy opracowaniu i realizacji planów opieki indywidualnego wsparcia
  • prowadzenie oraz dokumentowanie zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej

   

  Szczegółowe zadania określone zostaną w zakresie czynności.

  1. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz współpracy w zespole
  • odporność na stres
  • wrażliwość na potrzeby innych ludzi
  • umiejętność dobrej organizacji pracy
  • umiejętność obsługi komputera

   

  1. Dodatkowe informacje:
  • wymagane dokumenty; aktualne prawo wykonywania zawodu, dyplom lub świadectwo szkolne, świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy, inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje, książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych( do wglądu)
  • szczegółowe CV z adresem e-meilowym opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

   

  należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019 roku