• Budowa altany do celów rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

   Ruda Różaniecka, dnia 04.09.2019r.

  DPS.26.5.3.2019

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest ” Budowa altany do celów rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej „.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.5.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 03.09.2019r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest ” Budowa altany do celów rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej „.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  Informacja z otwarcia ofert


  Ruda Różaniecka 30.08.2019r

  Wykonawcy w postępowaniu na budowę altany w

  Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

  Dot. postępowania nr: DPS.26.5.2019

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż w postępowaniu DPS.26.5.2019 prace ziemne zostaną zrobione przez nas we własnym zakresie a więc prosimy o złożenie oferty tylko na budowę i montaż Altany.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny


  Ruda Różaniecka 23.08.2019r

  Wykonawcy w postępowaniu na budowę altany w

  Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

  Dot. postępowania nr: DPS.26.5.2019

  Szanowni Państwo,

  Działając z godnie z zasadą konkurencyjnego wyboru Wykonawców, Zamawiający zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 Euro, pn:

  ” Budowa altany do celów rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej „

  Załączniki:

  – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  02-2019-IWZ

  Załą. nr 1. For. oferty

  Załą. nr 2-Koszto. ofertowy

  Załą. nr 3- Oświadczenie

  Załą.nr 4. Wykaz zam.- dla robót budo.

  Załą.nr 5. Projekt umowy.

  Przedmiar robót:

  PRZEDMIAR ROBOT

  ELEWACJE

  opis konstrukcja

  OPIS PAB

  PRZEKROJ A-A

  PRZEKROJ B-B

  RZUT FUNDAMENTOW

  RZUT POLACI DACHOWEJ

  RZUT PRZYZIEMIA

  RZUT STOP FUNDAMENTOWYCH

  RZUT WIEZBY DACHOWEJ

  STOPY FUNDAMNETOWE SZCZEGOLY

  ZESTAWIENIE STALI, DREWNA