• Dostawa artykułów spożywczych dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.8.5.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 09.01.2020r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.8.2019).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  Informacja z otwarcia ofert


  Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ str. 1

  Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ str. 2


  DPS.26.8.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 27.12.2019r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych dla DPS Ruda Różaniecka”,

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  1-2019- Ogłoszenie

  02-2019-SIWZ-Dostawa art. spożywczych

  02a-II-Formularz cenowy Art. Spożywcze (1)