• Dostawa artykułów spożywczych dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.4.6.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 16.12.2021r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 253 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2021).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Zatwierdził

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.4.2.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 06.12.2021r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy:postępowania , pn: Dostawa artykułów spożywczych dla DPS Ruda Różaniecka” nr spr: DPS.26.4.2021.

  Działając na podstawie art.222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm.), zamawiający w załączeniu przekazuje w- Informację z otwarcia ofert.

  Informacja z otwarcia ofert

  Zatwierdził

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.4.2.2021

  Ruda Różaniecka 06.12.2021r

  Wykonawcy uczestniczący

  w postępowaniu o zam. publiczne

  nr spr: DPS.26.4.2021

  INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr spr: DPS.26.2.2021 w trybie podstawowym pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”

  Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

  Artykuły spożywcze 224 821,10 zł.

  Zatwierdził

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.4.1.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 30.11.2021 r.

  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TERŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.4.2021

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Pytania:

  Część III- ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

  1. Dotyczy poz. 3 Groszek ptysiowy 100g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 80g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  2. Dotyczy poz. 10 – Pieczarki marynowane 740 g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  3. Dotyczy poz. 11 – Ogórki konserwowe 880g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  4. Dotyczy poz. 12 – Chrzan 270g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 290g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  5. Dotyczy poz. 13 – Papryka konserwowa 880g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  6. Dotyczy poz. 42 – Miód naturalny 250 g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 220g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  7. Dotyczy poz. 58 – Żurek z mąki żytniej w opakowaniu szklanym. 450G

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 480ml?

  8. Dotyczy poz. 59 – Keczup 950g, koncentrat pomidorowy przeważa w składzie surowcowym w opakowaniu szklanym

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 1000g, w plastikowym opakowaniu?

  9. Dotyczy poz. 63 – Galaretki różne smaki 70g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 75g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  10. Dotyczy poz. 68Przyprawa do zup, sosów, potraw mięsnych i warzywnych, 1l. Skład: woda, sól, ocet, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy)Opakowanie szklane.

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 1KG?

  11. Dotyczy poz. 79 – Ciastka – Biszkopty z kremem. Biszkopty – min 50%, krem min 20% 125 g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 205g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  12.  Dotyczy poz. 124 – Piernik – pierniczki z nadzieniem jabłkowym oblane polewą kakaową  140g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 150g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na proponowane zmiany wymienione w pkt od 1 do 3, od 5 do 7 oraz 9 – 12 pod warunkiem, że punkt 7 będzie spełniał warunek szklanego opakowania.

  Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na proponowane zmiany wymienione w punktach 4, 8.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

    Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.4.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 24.11.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2021).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SWZ-Art. spożywcze

  Formularz cenowy.

  01- Art. spoż. Pliki edytowalne.

  Zatwierdził

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginale)