• Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.3.9.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 15.12.2021r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 253 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.3.2021).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zawiadomienie o wyborze ofert

  Zatwierdził

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.3.2.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 03.12.2021r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy:postępowania , pn: Dostawa artykułów spożywczych dla DPS Ruda Różaniecka” nr spr: DPS.26.3.2021.

  Działając na podstawie art.222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm.), zamawiający w załączeniu przekazuje w- Informację z otwarcia ofert.

  Informacja z otwarcia ofert

  Zatwierdził

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.3.1.2021

  Ruda Różaniecka 03.12.2021r

  Wykonawcy uczestniczący

  w postępowaniu o zam. publiczne

  nr spr: DPS.26.3.2021

  INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr spr: DPS.26.3.2021 w trybie podstawowym pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”

  Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

  1. Część I – Pieczywo i wyroby ciastkarskie – 95 449,58 zł

  2. Część II – Warzywa, owoce i jaja – 152 432,70 zł

  3. Część III – Mrożonki – 116 975,88 zł

  4. Część IVMięso i wędliny 230 559,00

  RAZEM za IV części – 595 417,16 zł.

  Zatwierdził

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.3.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 23.11.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.3.2021).

  1. część I – Pieczywo i wyroby ciastkarskie,

  2. część II – Owoce. warzywa i jaja,

  3. część III – Mrożonki,

  4. część IV – Mięso i wędliny.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  SWZ – Artykuły spożywcze

  Pliki edytowalne

  Załącznik nr 2_1 Pieczywo

  Załącznik nr 2_2 Owoce warzywa

  Załącznik nr 2_3 Mrożonki

  Załącznik nr 2_4 Mięso i wędliny

  Opis przedmiotu zamówienia mięso i wędliny

  Zatwierdził

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginale)