• Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka.

  DPS.26.4.6.2017                                                                           Ruda Różaniecka, dnia 20.10.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2017).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                                                                 Na oryginale pieczątka i podpis:

                                                                                                                     Kierownik Administracyjny

                                                                                                                           Zygmunt Ważny

   

  Zawiadomienie o wyborze ofert Str. 1

  Zawiadomienie o wyborze ofert Str. 2

  Zawiadomienie o wyborze ofert Str. 3


  DPS.26.4.3.2017                                                                       Ruda Różaniecka, dnia 16.10.2017r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2017).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                                        Dyrektor

                                                                                        mgr Janusz Zastawny

                                                                                                                  (podpis na oryginale)

  Informacja z sesji otwarcia ofert


  Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  DPS.26.4.2017                                                                     Ruda Różaniecka, dnia 06.10.2017r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2017).

  1. część I – Konserwy i przetwory z mięsa i ryb, część,

  2. część II – Produkty przemiału ziarna,

  3. część III – Artykuły spożywcze,

    4. część IV – Artykuły mleczarskie.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                Kierownik administracyjny

                                                            Zygmunt Ważny

                                                                                   (podpis na oryginale)

  1-2017- Ogłoszenie

  02-2017-SIWZ-Dostawa art. spożywczych- IV części

  02a-Formularz cenowy – Cz. I Konserwy i przetwory z mięsa i ryb

  02b-Formularz cenowy – Cz. II Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych

  02c-Formularz cenowy – Cz. III Artykuły spożywcze

  02d-Formularz cenowy – Cz. IV Artykuły mleczarskie