• Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.5.3.2017                                                                    Ruda Różaniecka, dnia 14.11.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.5.2017).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                                                          Na oryginale pieczątka i podpis:

                                                                                                               Kierownik Administracyjny

                                                                                                                    Zygmunt Ważny

  Zawiadomienie o wyborze oferty Str. 1

  Zawiadomienie o wyborze oferty Str. 2

  Zawiadomienie o wyborze oferty Str. 3


  DPS.26.5.1.2017                                                                         Ruda Różaniecka, dnia 09.11.2017r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.5.2017).

  1. część I – Pieczywo i wyroby i ciastkarskie,

  2. część II – Warzywa, owoce i jaja ,

  3. część III – Mrożonki,

  4. część IV -Mięso i wędliny

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                         Dyrektor

                                                                          mgr Janusz Zastawny

                                                                                               (podpis na oryginale)

  Informacja z otwarcia ofert Str. 1

  Informacja z otwarcia ofert Str. 2


  DPS.26.5.2017                                                                      Ruda Różaniecka, dnia 31.10.2017r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.5.2017).

  1. część I – Pieczywo i wyroby i ciastkarskie,

  2. część II – Warzywa, owoce i jaja ,

  3. część III – Mrożonki,

  4. część IV -Mięso i wędliny

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                           Dyrektor

                                                                            mgr Janusz Zastawny

                                                                                               (podpis na oryginale)

  1-2017- Ogłoszenie

  02-2017-SIWZ-Dostawa art. spożywczych.

  2a-Formularz cenowy – Cz. I Pieczywo i wyroby ciastkarskie

  2b-Formularz cenowy – Cz. II Warzywa, owoce, jaja

  2c-Formularz cenowy – Cz. III Mrożonki

  2d-Formularz cenowy – Cz. IV Mięso i wędliny

  2e-Zał. 2.4a-Opis pz. mięso i wędliny