• Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka – 4 części: 1. Pieczywo i wyroby i ciastkarskie, 2. Warzywa, owoce i jaja, 3. Mrożonki, 4. Mięso i wędliny.

  DPS.26.4.5.2018                                                                                                                                                                                                      Ruda Różaniecka, dnia 08.11.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2018).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.4.1.2018                                                                                                                                                                                                        Ruda Różaniecka, dnia 05.11.2018r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2018).

  1. część I – Pieczywo i wyroby i ciastkarskie,

  2. część II – Warzywa, owoce i jaja ,

  3. część III – Mrożonki,

  4. część IV -Mięso i wędliny

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.4.2018                                                                                                                                                                                                         Ruda Różaniecka, dnia 24.10.2018r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2018).

  1. część I – Pieczywo i wyroby i ciastkarskie,

  2. część II – Warzywa, owoce i jaja ,

  3. część III – Mrożonki,

  4. część IV -Mięso i wędliny

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  1-2018- Ogłoszenie

  02-2018-SIWZ-Dostawa art. spożywczych.

  02a-Formularz cenowy Cz. I-PIECZYWO

  02b-Formularz cenowy Cz. II-WARZYWA

  02c-Formularz cenowy Cz. III-MROŻONKI

  02d-Formularz cenowy Cz. IV-MIĘSO i WĘDLINY

  2e-Zał. 2.4a-Opis pz. mięso i wędliny