• Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.4.5.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 28.10.2020r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2020).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  Zawiadomienie o wyborze ofert


  DPS.26.4.2.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 19.10.2020r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2020).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.4.1.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 15.10.2020 r.

  WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.4.2020

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Pytania:

  Część III- ARTYKUŁY SPOŻYWCZE,

  1. Dotyczy poz. 10 – Pieczarki marynowane 740 g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  2. Dotyczy poz. 11 – Ogórki konserwowe 880g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  3. Dotyczy poz. 12 – Chrzan 270g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 290g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  4. Dotyczy poz. 13 – Papryka konserwowa 880g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  5. Dotyczy poz. 40 – Musztarda stołowa 175g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 210g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  6. Dotyczy poz. 43 – Miód naturalny 250 g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 220g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  7. Dotyczy poz. 59 – Żurek z mąki żytniej w opakowaniu szklanym. 450G

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 480ml?

  8. Dotyczy poz. 59 – Keczup 950g, koncentrat pomidorowy przeważa w składzie surowcowym w opakowaniu szklanym

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 1000g, w plastikowym opakowaniu?

  9. Dotyczy poz. 69 – Przyprawa do zup, sosów, potraw mięsnych i warzywnych, 960g netto. Skład: woda, sól, ocet, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy)

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 1KG?

  10. Dotyczy poz. 80 – Ciastka – Biszkopty z kremem. Biszkopty – min 50%, krem min 20% 125 g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 205g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  11. Dotyczy poz. 125 – Piernik – pierniczki z nadzieniem jabłkowym oblane polewą kakaową 140g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 150g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  Część IV- ARTYKUŁY Mleczarskie,

  12. Dotyczy poz. 12 – Serek do chleba naturalny oraz z dodatkami, np.: papryka, ogórek, z ziołami 125 g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 135g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na proponowane zmiany wymienione w pkt od 1 do 7 i od 9 do 12.

  Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na proponowane zmiany wymienione w punk 8.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.4.2020

  Ruda Różaniecka, dnia 09.10.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2020).

  1. część I – Konserwy i przetwory z mięsa i ryb, część,

  2. część II – Produkty przemiału ziarna,

  3. część III – Artykuły spożywcze,

  4. część IV – Artykuły mleczarskie.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginale)

  1-2020- Ogłoszenie

  02-2020-SIWZ-Dostawa art. spożywczych- IV części

  Formularz cenowy – Część I

  Formularz cenowy – Część II

  Formularz cenowy – Część III

  Formularz cenowy – Część IV