• Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.2.16.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 02.12.2021r.

  ZAWIADOMIENIE O PONOWNEJ OCENIE ORAZ WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej dokonuje ponownej oceny ofert dla części II – Produkty przemiału ziarna i Części IV – Artykuły mleczarskie.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Ponowna ocena i wybór ofert

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.2.15.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 17.11.2021r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 253 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.2.2021).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zawiadomienie o wyborze oferty oraz unieważnieniu części postępowania

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.2.4.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 27.10.2021r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy:postępowania , pn: Dostawa artykułów spożywczych dla DPS Ruda Różaniecka” nr spr: DPS.26.2.2021.

  Działając na podstawie art.222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm.), zamawiający w załączeniu przekazuje w- Informację z otwarcia ofert.

  Informacja z otwarcia ofert

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.2.3.2021

  Ruda Różaniecka 27.10.2021r

  Wykonawcy uczestniczący

  w postępowaniu o zam. publiczne

  nr spr: DPS.26.2.2021

  INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr spr: DPS.26.2.2021 w trybie podstawowym pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”

  Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

  1. Część I – Konserwy i przetwory z mięsa i ryb – 41 041,67 zł

  2. Część II – Produkty przemiału ziarna – 17 714,03 zł

  3. Część III – Artykuły spożywcze – 224 821,10 zł

  4. Część IVArtykuły mleczarskie 177 210,92

  RAZEM za IV części – 460 787,72 zł.

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.2.2.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 22.10.2021 r.

  WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.2.2021

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Pytania:

  dot.  Część III artykuły spożywcze

  * Czy Zamawiający wyrazi zgodę na n/w gramatury ?

  1. Czy Zamawiający w poz. 1 koncentrat pomidorowy 200 g wyrazi zgodę na koncentrat pomidorowy op. 180 g z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  2. Czy Zamawiający w poz. 3 groszek ptysiowy 100 g wyrazi zgodę na groszek ptysiowy op. 200 g z jednoczesnym przeliczeniem  oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  3, Czy Zamawiający w poz.6 powidła 290 g wyrazi zgodę na powidła op.  300 g z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  4 . Czy Zamawiający w poz. 12 chrzan 270 g wyrazi zgodę na chrzan 290 g z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  5. Czy Zamawiający w poz. 13 papryka konserwowa 880g wyrazi zgodę na paprykę konserwową 870 g z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  6. Czy Zamawiający w poz. 20 oliwki  w zalewie bez pestek 156 g wyrazi zgodę na oliwki w zalewie bez pestek op. 230 g z jednoczesnym przeliczeniemoferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  7. Czy Zamawiający w poz. 22 śliwka suszona 150 g wyrazi zgodę na śliwki suszone 100g z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  8. Czy Zamawiający w poz. 25 sok pomidorowy 0,3 l wyrazi zgodę na sok pomidorowy 330 ml z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  9. Czy Zamawiający w poz. 31 syrop owocowy 430ml wyrazi zgodę na syrop owocowy 500 ml z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  10. Czy Zamawiający w poz.37 cukier puder 0,5kg wyrazi zgodę na cukier puder 400 g

  11.Czy Zamawiający w poz.39 majonez 260 g wyrazi zgodę na majonez 300g z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  12. Czy Zamawiający w poz. 59 żurek z mąki żytniej 450 g wyrazi zgodę na żurek z mąki żytniej 500g z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  13. Czy Zamawiający w poz. 66 zupa pieczarkowa 40 g wyrazi zgodę na zupę pieczarkową 60 g z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  14. Czy Zamawiający w poz. 73 biszkopty 250 g wyrazi zgodę na biszkopty 120 g z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  15. Czy Zamawiający w poz. 76 ciastka herbatniki maślane 63 g wyrazi zgodę na ciastka herbatniki maślane 90 g z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  16. Czy Zamawiający w poz. 90 napoje gazowane ,różne smaki o poj. 2l wyrazi zgodę na napoje gazowane o poj. 1,75 l z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  17. Czy Zamawiający w poz. 122 napój gazowany ,różne smaki ,w butelkach szklanych wymiennych 0,33/20skrzynki wyrazi zgodę na napój gazowany 250ml z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  18. Czy Zamawiający w poz. 132 chipsy różne smaki 130g wyrazi zgodę na chipsy różne smaki op. 140 gz jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  19. Czy Zamawiający w poz. 136 wafle domowe krojone w kostkę 500 g wyrazi zgodę na op.3 kg z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę?

  *  20 . Czy Zamawiającemu w poz. 29 napoje gazowane wyprodukowane z soków zagęszczonych jabłkowych w butelkach o poj 2 l  na pewno chodzi o napoje gazowane ?

  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na proponowane zmiany wymienione w pkt od 1 do 3, od 5 do 8 , poz.od 10.do 18.

  Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na proponowane zmiany wymienione w punk 4, 9, 11, 19.

  Odpowiedź: W pozycji 20 chodzi o napoje gazowane.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

   

  Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.2.1.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 22.10.2021 r

  WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.2.2021

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Pytania:

  Część III- ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

  1. Dotyczy poz. 3 Groszek ptysiowy 100g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 80g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  2. Dotyczy poz. 10 – Pieczarki marynowane 740 g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  3. Dotyczy poz. 11 – Ogórki konserwowe 880g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  4. Dotyczy poz. 12 – Chrzan 270g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 290g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  5. Dotyczy poz. 13 – Papryka konserwowa 880g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 840g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  6. Dotyczy poz. 43 – Miód naturalny 250 g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 220g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  7. Dotyczy poz. 59 – Żurek z mąki żytniej w opakowaniu szklanym. 450G

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 480ml?

  8. Dotyczy poz. 60 – Keczup 950g, koncentrat pomidorowy przeważa w składzie surowcowym w opakowaniu szklanym

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 1000g, w plastikowym opakowaniu?

  9. Dotyczy poz. 64 – Galaretki różne smaki 70g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 75g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  10. Dotyczy poz. 69 – Przyprawa do zup, sosów, potraw mięsnych i warzywnych, 1l. Skład: woda, sól, ocet, glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy)Opakowanie szklane.

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 1KG?

  11. Dotyczy poz. 80 – Ciastka – Biszkopty z kremem. Biszkopty – min 50%, krem min 20% 125 g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 205g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  12.  Dotyczy poz. 125 – Piernik – pierniczki z nadzieniem jabłkowym oblane polewą kakaową  140g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 150g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  Część IV- ARTYKUŁY MLECZARSKIE

  13. Dotyczy poz. 12 – Serek do chleba naturalny oraz z dodatkami, np.: papryka, ogórek, z ziołami 125 g

  Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 135g po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na proponowane zmiany wymienione w pkt od 1 do 3, od 5 do 7 pod warunkiem, że punkt 7 będzie spełniał warunek szklanego opakowania; poz. 9 oraz poz. od 11 do 13.

  Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na proponowane zmiany wymienione w punk 4, 8, 10.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

   Zatwierdzam

  Na oryginale podpis i pieczątka

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.2.2021

  Ruda Różaniecka, dnia 18.10.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.2.2021).

  1. część I – Konserwy i przetwory z mięsa i ryb, część,

  2. część II – Produkty przemiału ziarna,

  3. część III – Artykuły spożywcze,

  4. część IV – Artykuły mleczarskie.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zygmunt Ważny

  Kierownik Administracyjny

  (podpis na oryginał)

  01-Ogłoszenie o zamówieniu

  01-SWZ -Art. spożywcze

  01- Art. spoż. Pliki edytowalne.

  Załącznik Nr 2_1 Konserwy i przetwory mięsa i ryb

  Załącznik Nr 2_2 Produkty przemialu ziarna skrobi i produktów skrobiowych

  Załącznik Nr 2_3 Artykuły spożywcze

  Załącznik Nr 2_4 Artykuły mleczarskie