• Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części: pieczywo i wyroby ciastkarskie; warzywa owoce i jaja; mrożonki; mięso i wędliny dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.4.2023

  Ruda Różaniecka, dnia 01.12.2023r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części: pieczywo i wyroby ciastkarskie; warzywa owoce i jaja; mrożonki; mięso i wędliny dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2023).

  Szczegóły i dokumentacja na stronie ezamówienia.gov.pl.

  Link do postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2717b422-9042-11ee-b55a-a22b2d7f700e