• Dostawa kotłów warzelnych oraz zmywarki dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.6.4.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 25.09.2019r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa kotłów warzelnych i zmywarki (nr spr.: DPS.26.6.2019).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  /podpis na oryginale/

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.6.1.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 24.09.2019r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa kotłów warzelnych i zmywarki (nr spr.: DPS.26.6.2019).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  Informacja z otwarcia ofert


  Ruda Różaniecka 16.09.2019r

  Wykonawcy w postępowaniu pn:

  Dostawa kotłów warzelnych oraz

  zmywarki dla DPS Ruda Różaniecka”

  Dot. postępowania nr: DPS.26.6.2019

  Szanowni Państwo,

  Działając z godnie z zasadą konkurencyjnego wyboru Wykonawców, Zamawiający zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu pn:. Dostawa kotłów warzelnych oraz zmywarki dla DPS Ruda Różaniecka”.

  Załączniki:

  – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Dyrektor

  DPS w Rudzie Różanieckiej

  mgr Janusz Zastawny

  01-2019-Zapytanie ofertowe.

  02-Formularz oferty.

  03- Specyfikacja cenowa.

  04-Umowa.