• Dostawa leków dla mieszkańców DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.1.8.2016                                                                            Ruda Różaniecka, dnia 08.02.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym pn:Dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, (nr spr.: DPS-252.5.2016).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                                    Kierownik Administracyjny

                                                                                Zygmunt Ważny

                                                                                                            /podpis na oryginale/

  Zawiadomienie o wyborze oferty str. 1

  Zawiadomienie o wyborze oferty str. 2


  DPS-26.1.2017                                                                              Ruda Różaniecka, dnia 25.01.2017r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla mieszkańców DPS (nr spr.: DPS-26.1.2017).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                                                   Dyrektor

                                                                              mgr Janusz Zastawny

                                                                                                          (podpis na oryginale)

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS-26.1.2017                                                                               Ruda Różaniecka, dnia 16.01.2017r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

  wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  ” Dostawa leków dla mieszkańców DPS Ruda Różaniecka”

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

                                                    Dyrektor

                                             mgr Janusz Zastawny

                                                           (podpis na oryginale)

  01-2017- Ogłoszenie

  02-2017-SIWZ-Dostawa leków.

  02-Formularz cenowy