• Dostawa mięsa i wędlin dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.5.4.2018                                                                                                                                                                                                                                         Ruda Różaniecka, dnia 05.12.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin (nr spr.: DPS.26.5.2018).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.5.1.2018                                                                                                                                                                                                                    Ruda Różaniecka, dnia 29.11.2018r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin (nr spr.: DPS.26.5.2018).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.5.2018                                                                                                                                                                                       Ruda Różaniecka, dnia 20.11.2018r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Dostawa mięsa i wędlin dla DPS Ruda Różaniecka”,

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  1-2018-Ogłoszenie

  02-2018-SIWZ-Dostawa miesa i wędlin.

  02a-Formularz cenowy MIĘSO i WĘDLINY

  2b-Zał. 2a-Opis pz. mięso i wędliny