• Dostawa papierosów dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.5.202

  Ruda Różaniecka, dnia 30.08.2023r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  „Dostawa papierosów dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.5.2023).

  Szczegóły i dokumentacja na stronie ezamówienia.gov.pl.

  Link do postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6c95bfab-4721-11ee-a60c-9ec5599dddc1