• Dostawa środków czystości dla DPS Ruda Różaniecka – Zapytanie ofertowe

  img448


  Ruda Różaniecka, dnia 15.05.2019r.

  DPS.26.1.1.2019 r.

   

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości (nr spr.: DPS.26.1.2019).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  DYREKTOR

  DPS Ruda Różaniecka

  mgr Janusz Zastawny

  Informacja z otwarcia ofert


  Ruda Różaniecka 06.05.2019r

  Wykonawcy w postępowaniu na sukcesywne dostawy środków czystości dla potrzeb

  Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

  Dot. postępowania nr: DPS.26.1.2019

  Szanowni Państwo,

  Działając z godnie z zasadą konkurencyjnego wyboru Wykonawców, Zamawiający zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na sukcesywne dostawy środków czystości oraz art. gospodarczych dla potrzeb DPS Ruda Różaniecka.

  Załączniki:

  – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  02-2019-Zapytanie ofertowe. Śr. czystości.

  02a-2019-Pliki edytowalne- Nr. spr. DPS.26.1.2019