• Dostawa środków czystości dla DPS w Rudzie Różanieckiej

  DPS.26.1.4.2018                                                                                                                                                                                                                           Ruda Różaniecka, dnia 20.06.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości (nr spr.: DPS.26.1.2018).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  /podpis na oryginale/

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.1.2.2018                                                                                                                                                                                                                                      Ruda Różaniecka, dnia 19.06.2018r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości (nr spr.: DPS.26.1.2018).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  Informacja z otwarcia ofert


  Wyjaśnienie


  Ruda Różaniecka 11.06.2018r

  Wykonawcy w postępowaniu na sukcesywne dostawy środków czystości dla potrzeb

  Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

  Dot. postępowania nr: DPS.26.1.2018

  Szanowni Państwo,

  Działając z godnie z zasadą konkurencyjnego wyboru Wykonawców, Zamawiający zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na sukcesywne dostawy środków czystości oraz art. gospodarczych dla potrzeb DPS Ruda Różaniecka.

  Załączniki:

  – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

                                                                                                                                                                                                                       Zygmunt Ważny

  Otrzymują:

  1. Adresat

  2. a/a

  01-2018-Zapytanie ofertowe. Śr. czystości.

  02-2018-Pliki edytowalne- Nr. spr. DPS.26.1.2018