• Dostawa środków czystości dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej – Zapytanie ofertowe

  DPS.26.ZO.1.8.2021

   Ruda Różaniecka, dnia 14.06.2021r

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości i art. gospodarczych  (nr spr.: DPS.26.ZO.1.2021).

   

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  /podpis na oryginale/

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.ZO.1.2.2021

   Ruda Różaniecka, dnia 27.05.2021r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

   

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości  (nr spr.: DPS.26.ZO.1.2021).

   

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

   

   

                                                                                                         Zatwierdzam

                                                                                                                                                                       Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Informacja z otwarcia ofert


  Ruda Różaniecka 18.05.2021r

   

   

                                                                           Wykonawcy w postępowaniu na sukcesywne dostawy środków czystości dla potrzeb

                                                                           Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

   


  Dot. postępowania nr: DPS.26.ZO.1.2021

   

  Szanowni Państwo,

  Działając z godnie z zasadą konkurencyjnego wyboru Wykonawców, Zamawiający zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na  sukcesywne dostawy środków czystości oraz art. gospodarczych dla potrzeb DPS Ruda Różaniecka.

  Załączniki:

  – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

   

   

                                                         Na oryginale pieczątka i podpis

  Kierownik Administracyjny

                                                                                                                                 Zygmunt Ważny

  02-2021-Zapytanie ofertowe ,sr. czyst.

  02a-2021-Formularz oferty.

  02b-Formularz cenowy cz. I.

  02c-Formularz cenowy cz. II.


  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia