• Dostawa środków czystości dla potrzeb Domu Pomocy w Rudzie Różanieckiej – Zapytanie ofertowe

  Ruda Różaniecka, dnia 10.06.2019r.

  DPS.26.1A.4.2019

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości i art. gospodarczych (nr spr.: DPS.26.1A.2019).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  /podpis na oryginale/

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  Ruda Różaniecka, dnia 07.06.2019r.

  DPS.26.1A.1.2019

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości (nr spr.: DPS.26.1A.2019).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Zatwierdzam Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  Informacja z sesji otwarcia ofert


  Ruda Różaniecka 30.05.2019r

  Wykonawcy w postępowaniu na sukcesywne dostawy środków czystości dla potrzeb

  Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

  Dot. postępowania nr: DPS.26.1A.2019

  Szanowni Państwo,

  Działając z godnie z zasadą konkurencyjnego wyboru Wykonawców, Zamawiający zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na sukcesywne dostawy środków czystości oraz art. gospodarczych dla potrzeb DPS Ruda Różaniecka.

  Załączniki:

  – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  02-2019-Zapytanie ofertowe. Śr. czystości.

  02a-2019-Pliki edytowalne- Nr. spr. DPS.26.1.2019