• Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.2.4.2022

  Ruda Różaniecka 20.10.2022r

  Zawiadomienie o

  unieważnieniu postępowania

  Dotyczy: postepowania o udzielenie publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j: Dz.. U. z 2022 r. Poz.1710.), pn:„ Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka” znak sprawy DPS.26.2.2022

  Działając na podstawie art. 260 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j: Dz.. U. z 2022 r. Poz.1710.) Zamawiający Dom Pomocy Społecznej informuje o:

  UNIEWAŻNIENIU

  postępowania nr DPS. 26.2.2022

  Szczegóły w załączniku:

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zatwierdził:

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.2.2.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 19.10.2022r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPS.26.2.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  Dostawa środków czystosci i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka”

  Działając na podstawie art.222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j: Dz.U. z 2022r. Poz.1710), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

  Numer oferty

  Wykonawca

  Cena oferty

  Część I

  Część II

  1

  Centrala Techniczno-Handlowa „JONTEX” S.C. Paweł i Piotr Smereka

  ul. Kasztelańska 1a

  37-500 Jarosław

  171 684,64 zł

  33 804,71 zł

  2

  Przedsiębiorstwo Handlowe

  ADMOR” Jerzy Moryto

  ul. Wierzbicka 58/1

  26-600 Radom

  X

  32 275,56

  Informacja z otwarcia ofert

  Zatwierdził:

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Dyrektor DPS w Rudzie Różanieckiej

  mgr Janusz Zastawny


  DPS.26.2.1.2022

  Ruda Różaniecka 19.10.2022r

  Wykonawcy uczestniczący

  w postępowaniu o zam. publiczne

  nr spr: DPS.26.2.2022

  INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr spr: DPS.26.2.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pn: Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka”

  Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

  1. Część I – Środki czystości         – 138 315,13 zł.
  2. Część II – Artykuły gospodarcze – 21 038,78 zł

  RAZEM za II części – 159 353,91 zł

  Zatwierdził:

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.2.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 10.10.2022r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  „Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są dostawy drewna opałowego (nr spr.: DPS.26.2.2022).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załącznikach.

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SWZ

  01b-Formularz cenowy

  01c-Zał. do SWZ edytowalne.

  Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny