• Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.2.2.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 17.11.2022r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DLA CZĘŚCI II ORAZ INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI I

  Na podstawie o art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. Poz.1129, z późn.zm.). Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 pn: Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka „, zostało rozstrzygnięte w części 2.

  Szczegóły w załączniku

  Zawiadomienie o wynikach postępowania Int

  Zatwierdził:

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.2.2.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 31.10.2022r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPS.26.2.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  Dostawa środków czystosci i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka”

  Działając na podstawie art.222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j: Dz.U. z 2022r. Poz.1710), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

   Oferta Nr 1: Centrala Techniczno-Handlowa „JONTEX” S.C. Paweł i Piotr Smereka, ul. Kasztelańska 1a, 37-500 Jarosław   –  Cena brutto: Część I – 165 733,73 zł; Część II – 29 965,38 zł

  Oferta Nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR” Jerzy Moryto, ul. Wierzbicka 58/1, 26-600 Radom  – Cena brutto: Część I – brak; Część II – 32 275,56 zł

  Oferta Nr 3: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Deobox” Rafał Stępień, ul. Instalatorów 3, 35-210 Rzeszów  – Cena brutto: Część I – 137 011,67 zł; Część II – brak.

  Szczegóły w załączniku:

  Informacja z otwarcia ofert

  Zatwierdził:

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.2.1.2022

  Ruda Różaniecka 31.10.2022r

  Wykonawcy uczestniczący

  w postępowaniu o zam. publiczne

  nr spr: DPS.26.2.2022

  INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr spr: DPS.26.2.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pn: ”Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka”

  Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

  1. Część I – Środki czystości         – 138 315,13 zł.
  2. Część II – Artykuły gospodarcze – 21 038,78 zł

  RAZEM za II części – 159 353,91 zł

  Zatwierdził:

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny


  DPS.26.2.2022

  Ruda Różaniecka, dnia 21.10.2022r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  „Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są dostawy drewna opałowego (nr spr.: DPS.26.2.2022).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załącznikach.

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SWZ

  01b-Formularz cenowy

  Zał. do SWZ Pliki edytowalne.

  Zatwierdził:

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Zygmunt Ważny – Kierownik Administracyjny