• Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.1A.2023

  Ruda Różaniecka, dnia 04.10.2023r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

  „Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drewna opałowego (nr spr.: DPS.26.1A.2023).

  Szczegóły i dokumentacja na stronie ezamówienia.gov.pl.

  Link do postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bb27ecea-629c-11ee-9aa3-96d3b4440790


  DPS.26.1A.2023

  Ruda Różaniecka 12.10.2023r

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy postępowania , pn: Dostawa środków czystości i art. gospodarczych dla DPS Ruda Różaniecka” nr spr: DPS.26.1A.2023.

  Działając na podstawie art.222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. Poz.1129, z późn.zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

  Szczegóły w załączniku:

  Informacja z otwarcia ofert