• Klauzula informacyjna RODO

  Klauzula informacyjna Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

  Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, NIP 793-13-77-727

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Piotr Załuski, tel. 16 631 96 15

  3. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umieszczenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umieszczenie.

  4. Informuje, że Dom przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Domu Pomocy Społecznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,
  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  • świadczenia na rzecz mieszkańców Domu społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • ustawą z dnia 12 marca 2004r.o Pomocy Społecznej.

  5. W związku z przetwarzaniem przez Dom Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Domu.

  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  7. Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”,

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umieszczenia i okres po zakończeniu umieszczenia zgodnie z przewidzianym prawem o archiwizacji i przechowywaniu dokumentacji mieszkańców