• Koszt pobytu, odpłatność

    Odpłatność za pobyt wynosi: 4 158,80 zł (Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Lubaczowskiego z dnia 21 stycznia 2021.). Stosownie do art.61 ust 2  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. mieszkaniec wpłaca nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytura, renta) pozostałą część dopłaca rodzina lub Gmina z której mieszkaniec pochodzi.

    Dodaj komentarz