• Koszt pobytu, odpłatność

    Odpłatność za pobyt wynosi: 5 782,88 zł (Zarządzenie Nr 5/2024 Starosty Lubaczowskiego z dnia 22 stycznia 2024.). Stosownie do art.61 ust 2  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. mieszkaniec wpłaca nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytura, renta) pozostałą część dopłaca rodzina lub Gmina z której mieszkaniec pochodzi.

    Dodaj komentarz