• Projekt „Lepsze jutro”

    logo

    W 2020 roku Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej otrzymał grant z Funduszy Europejskich w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pod nazwą

    „Lepsze jutro” Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER.