• Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.3.10.2017                                                                                                                                                                                                              Ruda Różaniecka, dnia 17.10.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.3.2018).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  Zawiadomienie o wyborze oferty


  DPS.26.3.5.2018                                                                                                                                                                                                               Ruda Różaniecka, dnia 10.10.2018r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.3.2018).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.3.4.2018                                                                                                                                                                                                                    Ruda Różaniecka, dnia 08.10.2018

                                                                                                                                                                                                                                                       WSZYSCY WYKONAWCY

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TERŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.3.2018

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Dotyczy: Część III- ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, zał. nr 2/3 do SIWZ,

  1. poz. nr 42 – Herbata czarna ekspresowa w torebkach 100szt 140 g. W opakowaniu twardym.

  2. poz. nr 43 – Herbata owocowa ekspresowa min. 20 torebek szt 45g. Owoce w składzie minimum 45%.

  Pytanie: Czy zapotrzebowanie podane w kolumnie ilość jest za jedną torebkę lub saszetkę czy za jedno opakowanie np; a 100 szt, a 20 torebek lub saszetek?

  Odpowiedź: Ceny za towar wymieniony w poz. 42; 43; 52 mają być podane za całe opakowania.

  3. poz.nr 30 – Margaryna śniadaniowa.

  Pytanie: czy zamawiający zgodzi się na Margarynę Śniadaniową z dodatkiem masła ” Maślany Smak” 450g?

  Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na margarynę z dodatkiem masła.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

  Zatwierdzam

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.3.3.2018                                                                                                                                                                                                                    Ruda Różaniecka, dnia 05.10.2018

                                                                                                                                                                                                                                                                          WSZYSCY WYKONAWCY

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TERŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.3.2018

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Dotyczy: Część I-KONSERWY I PRZETWORY Z MIĘSA I RYB, zał. nr 2/1 do SIWZ,

  Pytania:

  Proszę o wyjaśnienie pozycji nr ” 8- Tuńczyk w sosie własnym 170g” w formularzu cenowym- część I-konserwy i przetwory mięsa i ryb.

  Czy Państwo zamawiają tuńczyka w kawałkach w sosie własnym czy też może być to tuńczyk rozdrobniony w wodzie ( w sosie własnym)?

  Odpowiedź: Zamawiający zamawiał będzie tylko tuńczyka w kawałkach w sosie własnym, co znaczy, że nie wyraża zgody na propozycję zamiany na tuńczyka rozdrobnionego w wodzie.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

  Zatwierdzam

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.3.2.2018                                                                                                                                                                                           Ruda Różaniecka, dnia 05.10.2018

                                                                                                                                                                                                                                                            WSZYSCY WYKONAWCY

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TERŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.3.2018

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Dotyczy: Część IV- ARTYKUŁY MLECZARSKIE, zał. nr 2/4 do SIWZ,

  Pytania:

  Zwracam się z zapytaniem co do możliwości zmiany części IV:

  -poz. 20 Jogurt naturalny 2% na jogurt naturalny nie mniej niż 2% tłuszczu 1l.

  Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zmianę.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

  Zatwierdzam

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)


  DPS.26.3.1.2018                                                                                                                                                                                                                   Ruda Różaniecka, dnia 04.10.2018

                                                                                                                                                                                                                                                       WSZYSCY WYKONAWCY

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TERŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.3.2018

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Pytania:

  Część I-KONSERWY I PRZETWORY Z MIĘSA I RYB, zał. nr 2/1 do SIWZ,

  1. Dotyczy poz. 13- Filet śledziowy w oleju 500g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 600g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zmianę.

  Część III- ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, zał. nr 2/3 do SIWZ,

  1. Dotyczy poz. 9 – Seler konserwowy 270g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 290g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  2. Dotyczy poz. 10 – Pieczarki marynowane 740 g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 840g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  3. Dotyczy poz. 11- Ogórki konserwowe 880g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 840g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  4. Dotyczy poz. 13- Papryka konserwowa 880g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 840g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  5. Dotyczy poz. 18- Oliwki w zalewie bez pestek 156g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 156ml/140g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  6. Dotycz poz. 40 – Miód naturalny 250 g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 220g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  7. Dotyczy poz. 56- Żurek z mąki żytniej w opakowaniu szklanym. 450G.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 500ml?

  8. Dotyczy poz. 57- Keczup 950g, koncentrat pomidorowy przeważa w składzie surowcowym w opakowaniu szklanym.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 1000g w opakowaniu plastikowym?

  9. Dotyczy poz. 101- Ciastka herbatniki maślane 63 g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 100g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  10. Dotyczy poz. 102- Ciastka herbatniki kruche z polewą kakaową – polewa kakaowa min 15% 105 g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 111g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  11. Dotyczy poz. 110- Wafelki przekładane kremem (np.. kakaowy, toffi) w polewie czekoladowej – czekolada min. 30,9% 48 g różne smaki.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 44-45g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  12. Dotyczy poz. 113- Napoje gazowane różne smaki w butelkach o poj. 3L.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 2l, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  13. Dotyczy poz. 134- Baton w formie paluszków -co najmniej dwa w opakowaniu; oblane kremem i mleczną czekoladą. Skład: krem co najmniej 30%, czekolada 33-37%. Waga no najmniej 50g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 43g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  14. Dotyczy poz. 150- Piernik – pierniczki z nadzieniem jabłkowym oblane polewą kakaową 140g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 140g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na proponowane zmiany wymienione w punk. od 1 do 14.

  15. Dotyczy poz. 159- Ciastka kruche z kremem o smaku advokat w polewie kakaowej, dekorowane polewą o smaku białej czekolady 120g.

  Czy zamawiający mógłby podać przekładowego producenta lub podać więcej szczegółów dotyczących tego produktu?

  Odpowiedź:

  Ciastka kruche z kremem o smaku advokat w polewie kakaowej, dekorowane polewą o smaku białej czekolady 120g. Skład: mąka przenna, krem advokat 26%, polewa kakaowa 14%; typu Delicpol lub równoważny.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

  Zatwierdzam

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

   


  DPS.26.3.2018                                                                                                                                                                                                             Ruda Różaniecka, dnia 01.10.2018r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.3.2018).

  1. część I – Konserwy i przetwory z mięsa i ryb, część,

  2. część II – Produkty przemiału ziarna,

  3. część III – Artykuły spożywcze,

  4. część IV – Artykuły mleczarskie.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  1-2018- Ogłoszenie

  02-2018-SIWZ-Dostawa art. spożywczych- IV części

  02a-For. cen. cz. I-konserwy i przetwory z mięsa.

  02b-For. cen. cz. II-Produkty przemiału ziarna.

  02c-For. cen. cz. III-Artykuły spożywcze.

  02d-For. cen. cz. IV-Artykuły mleczarskie.