• Usługi pielęgnacyjne, bytowe

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej świadczy usługi w zakresie:

  1.Potrzeb bytowych zapewniając:
  – miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble ,sprzęt ,pościel, bieliznę i środki higieny osobistej,
  – wyżywienie w ramach norm żywieniowych oraz wymagań dietetycznych zgodnie z ustaleniem lekarza,
  – odzież i obuwie,
  – utrzymanie czystości.

  2. Świadczeń opiekuńczych, polegających na:
  – udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych jak:
  karmienia, ubieranie, mycie, kąpanie osób które samodzielnie nie mogą wykonywać tych czynności
  – podnoszenie sprawności oraz aktywizacja mieszkańców,
  – niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  – zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zajęć organizowanych poza Domem .

  3.Świadczeń wspomagających polegających na:
  -umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
  -umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
  -zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
  -stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
  -wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,
  -pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy , szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
  -działaniu zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości .

  4. Świadczeń zdrowotnych polegających na:
  -umożliwieniu opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
  -umożliwienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne .

  Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Dom określa Statut Domu.

  Dodaj komentarz