• Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  DPS.26.3.7.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 27.09.2019r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.3.2019).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  Zawiadomienie o wyborze ofert


  DPS.26.3.2.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 19.09.2019r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.3.2019).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Dyrektor

  DPS w Rudzie Różanieckiej

  mgr Janusz Zastawny

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.3.1.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 16.09.2019

  WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

  TERŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka „, nr. postępowania DPS.26.3.2019

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

  Wykonawca prosi o udzielenie dodatkowych informacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Pytania:

  Część III- ARTYKUŁY SPOŻYWCZE,

  1. Dotyczy poz. 10 – Pieczarki marynowane 740 g

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 840g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  2. Dotyczy poz. 11- Ogórki konserwowe 880g

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 840g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  3. Dotyczy poz. 12- Chrzan 270g

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 290g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  4. Dotyczy poz. 14- Papryka konserwowa 880g

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 840g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  5. Dotyczy poz. 25 – Sok pomidorowy 0,33 L

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 300ml, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  6. Dotycz poz. 42 – Miód naturalny 250 g

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 220g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  7. Dotyczy poz. 58- Żurek z mąki żytniej w opakowaniu szklanym. 450G

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 500ml?

  8. Dotyczy poz. 59- Keczup 950g, koncentrat pomidorowy przeważa w składzie surowcowym w opakowaniu szklanym.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 1000g w opakowaniu plastikowym?

  9. Dotyczy poz: 105 – Przyprawa do zup, sosów, potraw mięsnych i warzyw, 960g netto. Skład: Woda, sól, ocet, glukoza, ekstrat drożdżowy, aromat, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy).

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 1 L?

  10. Dotyczy poz. 116 – Ciastka – biszkopty – min 50%, krem min 20%, 125g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 205 g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  11. Dotyczy poz. 128 – Woda źródlana niegazowana, lekkogazowana, gazowana, poj 1,5l.

  W jakich proporcjach ilościowych będzie zamawiana woda gazowana, lekkogazowana i niegazowana?

  Odpowiedź: Woda gazowana 1500szt, lekkogazowana 850 szt, niegazowana 800szt.

  12. Dotyczy poz. 152- Piernik – pierniczki z nadzieniem jabłkowym oblane polewą kakaową 140g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 150g?

  Część IV- ARTYKUŁY Mleczarskie,

  13. Dotyczy poz. 12- Serek do chleba naturalny oraz z dodatkami, np.: papryka, ogórek, z ziołami 125g.

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 100g ?

  Część I-KONSERWY I PRZETWORY Z MIĘSA I RYB,

  14. Dotyczy poz. 14- Filet śledziowy w oleju 500g

  Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 600g, po odpowiednim przeliczeniu ceny?

  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na proponowane zmiany wymienione w pkt od 1 do 7 i od 9 do 14.

  Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na proponowane zmiany wymienione w punk 8.

  Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

  Zatwierdzam

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Dyrektor

  DPS w Rudzie Różanieckiej

  mgr Janusz Zastawny


  DPS.26.3.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 11.09.2019r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.3.2019).

  1. część I – Konserwy i przetwory z mięsa i ryb, część,

  2. część II – Produkty przemiału ziarna,

  3. część III – Artykuły spożywcze,

         4. część IV – Artykuły mleczarskie.

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Dyrektor

  mgr Janusz Zastawny

  (podpis na oryginale)

  1-2019- Ogłoszenie

  02-2019-SIWZ-Dostawa art. spożywczych- IV części

  02-Formularz cenowy cz. I

  02-Formularz cenowy cz. II

  02-Formularz cenowy cz. III

  02-Formularz cenowy cz. IV