• Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka

  DPS.26.4.6.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 18.11.2019r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2019).

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Na oryginale pieczątka i podpis:

  Kierownik Administracyjny

  Zygmunt Ważny

  Zawiadomienie o wyborze ofert


  DPS.26.4.1.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 30.10.2019r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przekazuje informacje podane na sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2019).

  1. część I – Pieczywo i wyroby i ciastkarskie,

  2. część II – Warzywa, owoce i jaja ,

  3. część III – Mrożonki,

  4. część IV -Mięso i wędliny

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  Informacja z otwarcia ofert


  DPS.26.4.2019

  Ruda Różaniecka, dnia 22.10.2019r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający, tj. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn:

  „Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla DPS Ruda Różaniecka”,

  którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (nr spr.: DPS.26.4.2019).

  1. część I – Pieczywo i wyroby i ciastkarskie,

  2. część II – Warzywa, owoce i jaja ,

  3. część III – Mrożonki,

  4. część IV -Mięso i wędliny

  Szczegółowe informacje w w/w zakresie znajdują się w załączniku.

  Kierownik administracyjny

  Zygmunt Ważny

  (podpis na oryginale)

  1-2019- Ogłoszenie

  02-2018-SIWZ-Dostawa art. spożywczych.

  02a-Formularz cenowy Cz. I-Pieczywo i wyroby ciastkarskie.

  02b-Formularz cenowy Cz. II-Warzywa, owoce i jaja.

  02c-Formularz cenowy Cz. III- Mrożonki.

  02d-Formularz cenowy Cz. IV- Mięso i wedliny.

  2e-Zał. 2.4a-Opis pz. mięso i wędliny